Διαφημιστείτε στο e-city

Το e-city.gr υποστηρίζει για banners τα ακόλουθα μεγέθη :

Button130 x 60 pixels

Banner 468 x 60 pixels

O πελάτης μπορεί να στείλει τα banners έτοιμα στο e-city.gr.
Σε αντίθετη περίπτωση, αναλαμβάνουμε εμείς την κατασκευή τους.
Tο κόστος κατασκευής τους είναι 65 Euro για το banner (468x60) και 40 Εuro για το button (130x60).
Τα banners δεν θα πρέπει να ξεπερνάνε τα 15k.
Τα banners, είτε πρόκειται για τοποθέτηση στο site του e-city.gr, είτε για διαφημιστική καμπάνια σε άλλα sites, πρέπει να αποστέλλονται τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη της καμπάνιας και πρέπει να αποστέλλονται στο e-mail: adv@e-city.gr

Προϋποθέσεις αποδεκτών banners

Ένα σημαντικό ποσοστό της επιτυχίας μιας διαφήμισης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο αξιοπρεπής είναι, δηλαδή κατά πόσο σέβεται το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Αυτό σημαίνει ότι οι διαφημίσεις δεν πρέπει να είναι παραπλανητικές, ανακριβείς ή υβριστικές.

Συγκεκριμένα, διαφημίσεις που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα μηνύματα δεν θα καταχωρηθούν στο site του e-city.gr :

  • διαφημίσεις πορνογραφικού περιεχομένου ή διαφημίσεις που οδηγούν σε τέτοιου είδους sites.
  • διαφημίσεις με ρατσιστικά μηνύματα ή υβριστικές λέξεις.
  • διαφημίσεις παραθρησκευτικών οργανώσεων.
  • διαφημίσεις παράνομων οργανισμών.
  • διαφημίσεις άμεσα ή έμμεσα ανταγωνιστικών εταιρειών.
  • διαφημίσεις που παραβιάζουν οποιονδήποτε κανόνα δικαίου ή τα χρηστά ήθη.