Όροι ΧρήσηςΘεωρούμε πολύ σημαντικό το ιδιωτικό απόρρητο. Όταν ζητάμε κάποιες πληροφορίες για εσάς, μας επιτρέπει να το βελτιώνουμε συνεχώς, προσθέτοντας περιεχόμενο και υπηρεσίες.
Τα δεδομένα τα οποία παρέχετε εδώ, χρησιμοποιούνται με τον αυστηρότερο έλεγχο. ΔΕΝ θα δώσουμε μεμονωμένες απαντήσεις σε τρίτους για τα στοιχεία σας, ούτε θα παρέχουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) χωρίς την άδειά σας.
Περιοδικά θα θέλαμε να σας στέλνουμε λεπτομέρειες για ανανεώσεις, αλλά δε θα το κάνουμε χωρίς να ζητήσουμε προηγουμένως την άδειά σας.
Το e-city.gr προστατεύει αυστηρά την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων σας και τηρεί τις επιλογές σας για την προβλεπόμενη χρήση τους. Προστατεύουμε προσεκτικά τα δεδομένα σας από απώλεια, κατάχρηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή.
Το e-city.gr είναι εναντίον της χρήσης 'SPAM' e-mail, οπότε δεν πρόκειται να πωλήσουμε ή να παρέχουμε τη διεύθυνσή σας για τέτοιους σκοπούς.
Ελπίζουμε ότι θα μας παρέχετε όσο πιο πλήρεις πληροφορίες και στα ερωτηματολόγια μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα για τους χρήστες μας.

Το παρόν περιγράφει την πολιτική του e-city.gr σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τους επισκέπτες των σελίδων της (εφεξής "χρήστες").

1. Τήρηση αρχείου Προσωπικών Δεδομένων
Κατά την επίσκεψη σας στις σελίδες του e-city.gr και κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες της είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες (newsletters, διαγωνισμοί ενημερωτικά e-mails κλπ.) για λογαριασμό σας αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας.
Διευκρινίζεται ότι το e-city.gr δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των συνδρομητών της. Ως εκ τούτου, τα τυχόν προσωπικά δεδομένα (π.χ ονόματα πρόσβασης, κλπ) που εμφανίζονται οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του e-city.gr προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Το e-city.gr ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το Internet. Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του e-city.gr και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σας σχέσης με το e-city.gr. Όταν πρόκειται για στοιχεία ατόμων που δεν έχουν ακόμα εγγραφεί σε κάποια υπηρεσία, αλλά έχουν συμμετάσχει κατά καιρούς σε άλλες on-line δραστηριότητες (π.χ. σε διαγωνισμούς), τα στοιχεία τους διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο e-city.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή και τις συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης ή για στατιστικούς λόγους, Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου, δύνανται να είναι εταιρίες που ενδεχομένως μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης. Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται επίσης στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήμάτος τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα.

2. Χρήση cookies
Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψής σας στο site του e-city.gr, οι σελίδες τις οποίες βλέπετε, μαζί με τα cookies που τυχόν περιέχουν "φορτώνονται" στον Υπολογιστή σας.
Τα cookies είναι κείμενο-αρχεία μέσω των οποίων ο server του e-city.gr αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας.
Τα cookies καταγράφουν μόνο τις περιοχές του site που ο εν λόγω υπολογιστής έχει επισκεφθεί και για πόσο χρονικό διάστημα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα cookie, ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies.
Σε περίπτωση που δεν έχετε ρυθμίσει τον υπολογιστή σας να απορρίπτει τα cookies, μπορείτε να σερφάρετε στο site του e-city.gr ανώνυμα, μέχρι τη στιγμή που θα εγγραφείτε σε κάποια από τις υπηρεσίες της.

3. Παροχή πληροφοριών
Κατά καιρούς θα σας παρέχουμε πληροφορίες για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα του e-city.gr στις οποίες μπορείτε να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε. Σας προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε έρευνες ή διαγωνισμούς που διεξάγονται από το e-city.gr ή τις συνεργαζόμενες εταιρίες, οι οποίες εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και την απήχηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

4. Χρήστες κάτω των 18
Για χρήστες κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων/ κηδεμόνων σε κάθε περίπτωση δήλωσης προσωπικών στοιχείων στο website του e-city.gr.